Start

Anka 553 vinnare i Lejonracet

Hela listan med vinnarna:

1. 553

2. 411

3. 152

4. 251

5. 013

6. 273

7. 213

8. 258

9. 428

10 454

11. 346

11. 256

Det delades ut två 11.e priser


Vinsterna hämtas på Swedbank i Nässjö senast den 30 juni 2022

Lars ny bowlingmästare


- Skasse besegrades med 2 poäng

Nässjö LC Nässjö hade sitt årliga bowlingmästerksap fick gamle mästaren, Lennart Skantz, se sig besgrad med blott två poäng. Lars blev ny mästare med Håkan som bronsmedaljör

Bokning av Lionsgrillen i Lövhult

Privatpersoner, skolklasser och föreningar hör av sig till oss om bokning av Lionsgrillen i Lövhult. Vilket vi tycker är jättekul. Lionsgrillen byggdes av Lions club i Nässjö 1988 och renoverades till 30-årsjubileet 2018.


Lionsgrillen är en stor grillplats under tak som ligger i direkt anknytning med asfaltbanan i Lövhult. Lionsgrillen passar utmärkt till ett större sällskap. Lövhults motionsgård sköter bokningen av grillen. Om du vill boka grillen kan du göra det på 0380-518205.

Guldregn från Lions

På avslutande möte delade Lions club i Nässjö ut bidrag till två välförtjänta föreningar; Nässjö Basket och Bodafors OK.


Bodafors OK har under våren 2021 färdigställt ett aktivitetsspår. Ett motionsspår, balansbana och träningsredskap för idrottsutövare, personer med funktionshinder och vanliga motionärer. Spåret kommer att kunna användas av alla under årets alla dagar och dit även”ickebodaforsare” välkomnas.


Projektet har kunnat förverkligas med bidrag från många håll - medlemmar i Bodafors OK och inte minst av eldsjälarna Bengt Knutsson och
Bodafors Oks ordförande Jan Wingstedt.


För sina insatser tilldelas Bodafors OK Lions Positivitets Stöd 202.


Nässjö Basket har under den nyss avslutade säsongen satt klubben och Nässjö kommun på kartan. Det är inte bara denbasketintresserade delen av befolkningen, som noterat de stora framgångarna, utan också den stora allmänheten. Vunna matcher ochTV-sändningar har i hög grad bidragit till detta. Klubbens egna högt uppställda mål har också uppfyllts med råge.
Framgångarna på planen lockar barn och ungdomar till sporten och ett mer aktivt liv och som enligt klubbens egen policy välkomnas till föreningen oavsett kulturell bakgrund, kön, etnicitet, politisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Dettastämmer väl överens med Lions egna syfte om att skapa en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Den särskilda policy klubben har mot droganvändning och mobbing, mångfaldpolicy och miljöpolicy är ett ansvarstagande som Lions gärna lyfter fram när Nässjös anrika basketförening (bildad 1939) ska premieras. Basketens tidigare store ledare Alf Håkanssons idéer har på ett mycket förtjänstfullt sätt levt vidare och då inte minst genom dotterns, Anna Håkansson Cantbys uppoffrande insatser och engagemang i alla som rör föreningen.


För sina insatser tilldelas Nässjö Basket Lions Positivitets Stöd 2021