Start

Lions Club

Nässjö

 

 

© Copyright - Lions Club Nässjö 2014

Lars-Erik är död

Med en oerhörd sorg i våra hjärtan tvingas vi meddela att vår högst vördade och värderade medlem Lars-Erik Gustafsson efter en tids sjukdom har gått bort.

 

I Lions Club i Nässjö minns vi Lars-Erik som en påläst och engagerad Lionsbroder, som visste allt om Lions organisation och historia. Lars-Erik ömmade speciellt för Lions internationella arbete. En verklig klippa att luta sig mot i styrelse- och klubbarbete. Lars-Erik har sedan år 1969, då han blev medlem i Lions innehaft de flesta uppdrag, bl.a. som president och distriktsguvenör. För sina insatser har Lars-Erik av klubben tilldelats Melvin Jones Fellows-utmärkelsen.

Lars-Erik begravs den 19 februari.

Lions besökte Atteviks

Januari månads klubbmöte inleddes med ett besök på nybygda Atteviks bilanläggning. Medlemmarna fick under Frank Larssons guidning veta att anläggningen kostat nära 100 miljoner att bygga och omfattade 7000 kvadratmeter sälj- och verkstadsyta. Frank Larsson berättade att man hoppades kunna sälja 1500 bilar om året.

Frank Larsson (t v) berättade för intresserade Lionsmedlemmar att anläggning i Nässjö är den största anläggning för försäljning av Volkswagen som finns i norra Europa. Foto: Lars Landbring

Lucia lyste för Lions

Barn och barnbarn till lionsmedlemmar uppträdde och sjöng som riktiga artistproffs när de på Lions decembermöte lussade under Anna Gustafssons överseende. Foto: Lars Landbring

Lucia bjöd på stämning när Lions club i Nässjö hade sitt, för året, sista möte. Ett möte som präglades av den infekterade isbanefrågan. Två nya medlemmar valdes in vid mötet.

 

I ett stort luciafölje med lucia, tärnor och tomtar bjöd barn och barnbarn till lionsmedlemmar upp till ett spektakulärt uppträdande. Ledda av Anna och Gun Gustafsson.

 

Vid mötet diskuterades ånyo Nässjö kommuns besked att lägga ner driften av isbanan i Stadsparken. En isbana som klubben överlämnat till kommunen och som kommit till genom medlemmars idoga arbete och med stort bidrag från lokala sponsorföretag. Men som nu kommunen meddelat att det inte finns pengar att driva vidare. Detta baserat på ett underlag, som i vart fall ingen i Lions, förstår vad som ligger bakom kalkylen. Fortsättning följer.

 

Två nya medlemmar

Vid mötet invaldes två nya medlemmar i klubben. Ove Melkersson och Peter Elovsson har efter att ha besökt klubben funnit det så intressant att man nu valt att sälla sig till vårt världsomspännande samfund. Sören Sandberg och Kenneth Johansson ska genom sitt fadderskap se till att Ove och Peter lotsas in i klubbens arbete. Välkomna!

 

 

Julen nalkas

Julmarknad i Åhlénsgaraget är vad många Nässjöbor förknippar med startskottet för julen. Lions var på plats även i år och uppfyllde förväntningarna.

Flera tusen Nässjöbor och tillresta från grannkommunerna besökte i år Lions julmarknad. Tomten var på plats och tog emot barnens önskelistor. Vuxna och barn satte sprätt på en och annan tjuga för att pröva lyckan på chokladjul och lotterier. Den lite mer intulektuella kunde gissa på grisens vikt och ytterligare några prövade lyckan i fiskdammen.

Hur gick det då med försäljningen?

- Det har funnits år då vi sålt lotter för betydligt större summa. Men jag tycker vi kan vara nöjda med årets resultat, säger Anders Hall, klubbens kassaförvaltare.

- Insamlade medel används inte för något speciellt ändamål utan går till Lions hjälpverksamhet i världen, fyller insamlingsgenaralen Raoul Eriksson i.

Julfest hos Lions

Inför julen bjuder klubbens matkommitté som vanligt in till julfest, till fromma för den kulinariskt intresserade som då bjuds på julmat av kommitten. 20-talet medlemar hade i hör hörsammat inbjudan med sina respektive, som alla åt av hjärtans lust och roade sig själva och andra med sånger som hör julen till.

- Viktigt att få kunna festa till lite i allt slit med julmarknaden, tycker klubbens president Johnny Norén. Kanske också viktigt att tala om att festen helt och hållet bekostas av var och en. Inget av de pengar vi samlar in används i dessa sammanhang. Allt som vi samlar in går till hjälpverksamhet, avslutar Johnny innan ytterligare en köttbulle slinker i i munnen från den överfyllda tallriken.

2:a vice DG besökte Nässjöklubben

Vid november månads klubbmöte besökte 2:a vice distrikstguvenör, Anders Hulth, LC Vetlanda Nässjöklubbens klubbmöte.

Mötet, som föregicks av ett studiebesök hos en bokhandel hade samlat blott 27 medlemmar och partners. Anders Hulth informerade om nyheter från distriktet och berömde Nässjöklubben för många saker men främst för nöjet att få äta den goda mat som alltid bjuds på klubbens olika möten.

 

–Bli inte förnvånad om jag dyker upp igen under de år jag har framför mig i distriktsrådet, sa Anders.

Många såg premiären

När sommarteatern i Stadsparken hade premiär var det många Nässjöbor som tog chansen att få se de duktiga ungdomara som spelade upp Kejsarens Nya Kläder. Säkert bidrog det fina vädret till att så många var där. Två föreställningar bjöds.

 

Sommarteatern är ett samverkansprojekt mellan Kultur och Fritidsförvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Lions Club i Nässjö. I år är det elva ungdomar som får pröva på teater under juli månad och dessutom får betalt för sin medverkan.

 

– Jag kommer absolut att komma hit och se fler föreställningar i er fina Stadspark, sa en tillresande från en grannkommun, som för första gången var och tittade på sommarteatern tillsammans med några som föreföll vara barnbarn.

LP Raoul Eriksson hyllar Rune Sörmander som aldrig missat ett klubbmöte. Foto: Lars Landbring

LP Raoul Eriksson lämnar över klubben till Johnny Norén som kommer att leda klubben under 2014/2015. Foto: Lars Landbring

Barn och vuxna gladdes när sagan om Kejsarens Nya Kläder spelades upp från scenen i Stadsparken. Foto: Lars Landbring

Mr 100 %

Rune Sörmander har varit medlem i Lions Club i Nässjö i mer än 40 år. Inte en enda gång har Rune under alla dessa år missat ett klubbmöte.

I sanning ett mycket svårslaget rekord. Rune berättade på det senaste klubbmötet att han alltid prioriterat klubbmötena framför andra intressen.

 

– På den tiden som jag arbetade och reste såg jag alltid till att jag fanns i närheten så att jag kunde ta mig hem till Nässjö. För missa ett klubbmöte ville jag inte. Jag har alltid trivts med Lions och medlemmarna i klubben, berättade Rune.

 

Nu drar sig Rune tillbaka med ålderns rätt men lovade att komma och hälsa på så ofta han orkade och kunde.

Presidentskifte

Vid juni månads klubbmöte lämnade LP Raoul Eriksson över ordförandeklubban till sin efterträdare Johnny Norén.

Raoul tackade medlemmarna för allt arbete som lagts ner det gångna året och bedyrade att så mycket som han lärt sig under sitt år som president har han inte tidigare lärt sig under hela sitt vuxna liv.

 

– Jag tycker det ska bli intressant att få leda klubben under ett år och tror mig ha en del att tillföra, sa den tillträdande presidenten Johnny Norén.

 

Två nya medlemmar, Martin Kratz och Conny Karlsson, välkomnades, vid mötet, in i klubben.