Start

Lions Club

Nässjö

Lejontramp 2014

Under maj månad kommer Lions Club i Nässjö att sälja ett lotteri för Världens Barn. Lotteriet sponsras av ett antal företag. Lördagen den 24 maj avslutas lotteriet med FAMILJEFEST i stadsparken. Mellan klockan 11:00-14:00 anordnas tipspromenad för barn och vuxna, korvgrillning och möjlighet till hästskjuts för barnen.

Två nya medlemmar

Vid januari månads klubbmöte välkomnades två nya medlemmar till Lions Club i Nässjö. Gun-Britt Arencrantz och Anders Andersson är namnet på dessa, som båda uttryckte att de nu är ivriga att få sätta igång med arbetet i klubben.

 

LP, Raoul Eriksson, sa i sitt välkomsttal till duon att han speciellt gladde sig åt att det kvinnliga inslaget nu fördubblats

Två nya medlemmar
Jubilarer i Lions Club Nässjö

Jubilarer

Vid senaste klubbmötet premierades fyra medlemmar för att de uppnått jämna år som lionsmedlemmar. Allra längst hade Åke Larsson varit en "Lions". 35 år har Åke glatts åt sitt medlemskap.

 

Per-Arne Rångeby och Anders Andrée fick utmärkelse efter 15 års medlemsskap och junioren i sammanhanget, Lars Landbring efter 10 års medlemsskap.

Lions på Callo

Vid oktober månads klubbmöte besökte Lions Club i Nässjö företaget Callo Sintermetall och fick en intressant och givande möte med Andreas och Johan Krona, två bröder i den andra generationen företagare i det framgångsrika Nässjöföretaget.

Efter studiebesöket följde ordinarie klubbmöte på WF, där också en besökande eventuell ny medlem presenterades.

 

 

Lions sommarteater

Sommaren 2013 blev inget undantag. Återigen hade klubben äran och nöjet att få vara med och arrangera sommarteater för barn och ungdom i stadsparken i Nässjö. 1000-talet glada och nöjda Nässjöbor besökte i år de åtta förställningar som gavs under fyra lördagar i juli. Glädjande nog utomhus i det fina väder som vi i år begåvades med.

Sommarteatern

I samarbete med Vuxenskolan och Kultur och Fritid genomför Lions för tredje året sommarteater i stadsparken.

 

Många ungdomar får här chansen till ett roligt och meningsfullt sommarjobb och nässjöborna får tillfälle till underhållning.

 

© Copyright - Lions Club Nässjö 2013

Lions Club Nässjö

1953 - 2013

60 år