Start

Lions Club

Nässjö

© Copyright - Lions Club Nässjö 2014

Vi är igång!

Anders Anderssons läckra bakverk lade sig som grädde på moset efter att klubbmedlemmarna inmundigat den av matkommittén tillredda "Chicken a la King". Foto: Lars Landbring

När verksamhetsåret 2014/2015 inleddes med ett första klubbmöte anslöt de flesta av klubbens medlemmar. Nyordning var det så till vida att mötet inleddes med en måltid. För dagen stod Chicken a la King på menyn. Något som uppskattades av medlemmarna. Anders Andersson i matkommittén hade ansträngt sig lite extra och bjöd en smarrig chokladkaka till kaffet.

 

Klubbmötet leddes av past president Raoul Eriksson då tillträdde presidenten Johnny Norén var förhindrad att deltaga.

 

En stor del av mötet handlade om kommunens beslut att lägga ner isbanan i Stadsparken och de turer som förevarit kring detta. Lionsmedlemmarna Anders Andrée och Leif Westling har engagerat sig och lobbat intensivt i frågan.

 

Mycket spännande står för dörren inför det kommande verksamhetsåret och kommittéerna som ska jobba med detta är nu bemannade och har på en del håll redan påbörjat sitt arbete. En del nya namna i styrelsen borgar också för att lite nya idéer ska komma fram.

 

Närmast på programmet står insamling för Världens Barn och zonmöte på hemmaplan för nytillträdde ZO Julle Johnsson.

Många såg premiären

Barn och vuxna gladdes när sagan om Kejsarens Nya Kläder spelades upp från scenen i Stadsparken. Foto: Lars Landbring

När sommarteatern i Stadsparken hade premiär var det många Nässjöbor som tog chansen att få se de duktiga ungdomara som spelade upp Kejsarens Nya Kläder. Säkert bidrog det fina vädret till att så många var där. Två föreställningar bjöds.

 

Sommarteatern är ett samverkansprojekt mellan Kultur och Fritidsförvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Lions Club i Nässjö. I år är det elva ungdomar som får pröva på teater under juli månad och dessutom får betalt för sin medverkan.

 

– Jag kommer absolut att komma hit och se fler föreställningar i er fina Stadspark, sa en tillresande från en grannkommun, som för första gången var och tittade på sommarteatern tillsammans med några som föreföll vara barnbarn.

 

LP Raoul Eriksson hyllar Rune Sörmander som aldrig missat ett klubbmöte. Foto: Lars Landbring

LP Raoul Eriksson lämnar över klubben till Johnny Norén som kommer att leda klubben under 2014/2015. Foto: Lars Landbring

Mr 100 %

Rune Sörmander har varit medlem i Lions Club i Nässjö i mer än 40 år. Inte en enda gång har Rune under alla dessa år missat ett klubbmöte. I sanning ett mycket svårslaget rekord. Rune berättade på det senaste klubbmötet att han alltid prioriterat klubbmötena framför andra intressen.

 

– På den tiden som jag arbetade och reste såg jag alltid till att jag fanns i närheten så att jag kunde ta mig hem till Nässjö. För missa ett klubbmöte ville jag inte. Jag har alltid trivts med Lions och medlemmarna i klubben, berättade Rune.

 

Nu drar sig Rune tillbaka med ålderns rätt men lovade att komma och hälsa på så ofta han orkade och kunde.

 

Presidentskifte

Vid juni månads klubbmöte lämnade LP Raoul Eriksson över ordförandeklubban till sin efterträdare Johnny Norén. Raoul tackade medlemmarna för allt arbete som lagts ner det gångna året och bedyrade att så mycket som han lärt sig under sitt år som president har han inte tidigare lärt sig under hela sitt vuxna liv.

 

– Jag tycker det ska bli intressant att få leda klubben under ett år och tror mig ha en del att tillföra, sa den tillträdande presidenten Johnny Norén.

 

Två nya medlemmar, Martin Kratz och Conny Karlsson, välkomnades, vid mötet, in i klubben.