Start

Lions Club

Nässjö

© Copyright - Lions Club Nässjö 2014

Många såg premiären

Barn och vuxna gladdes när sagan om Kejsarens Nya Kläder spelades upp från scenen i Stadsparken. Foto: Lars Landbring

När sommarteatern i Stadsparken hade premiär var det många Nässjöbor som tog chansen att få se de duktiga ungdomara som spelade upp Kejsarens Nya Kläder. Säkert bidrog det fina vädret till att så många var där. Två föreställningar bjöds.

 

Sommarteatern är ett samverkansprojekt mellan Kultur och Fritidsförvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Lions Club i Nässjö. I år är det elva ungdomar som får pröva på teater under juli månad och dessutom får betalt för sin medverkan.

 

– Jag kommer absolut att komma hit och se fler föreställningar i er fina Stadspark, sa en tillresande från en grannkommun, som för första gången var och tittade på sommarteatern tillsammans med några som föreföll vara barnbarn.

 

 

LP Raoul Eriksson lämnar över klubben till Johnny Norén som kommer att leda klubben under 2014/2015. Foto: Lars Landbring

Lions på löpet

När politikerna i Nässjö kommun vill få bort isbanan i Stadsparken blev medlemmarna i Lions Club i Nässjö både besvikna och kände sig lurade. Något som den lokala avisen, Smålands Dagblad, noterade och braskade på med en löpsedel.

 

Fotnot

Isbanan i Stadsparken kom till på ett initiativ från Lions Club i Nässjö och skänktes till Nässjö kommun år 2000. Klubben tilldelades Lejonkronan för sitt initiativ. Företag och frivilliga var med och bidrog till satsningen.

Mr 100 %

Rune Sörmander har varit medlem i Lions Club i Nässjö i mer än 40 år. Inte en enda gång har Rune under alla dessa år missat ett klubbmöte. I sanning ett mycket svårslaget rekord. Rune berättade på det senaste klubbmötet att han alltid prioriterat klubbmötena framför andra intressen.

 

– På den tiden som jag arbetade och reste såg jag alltid till att jag fanns i närheten så att jag kunde ta mig hem till Nässjö. För missa ett klubbmöte ville jag inte. Jag har alltid trivts med Lions och medlemmarna i klubben, berättade Rune.

 

Nu drar sig Rune tillbaka med ålderns rätt men lovade att komma och hälsa på så ofta han orkade och kunde.

 

Presidentskifte

Vid juni månads klubbmöte lämnade LP Raoul Eriksson över ordförandeklubban till sin efterträdare Johnny Norén. Raoul tackade medlemmarna för allt arbete som lagts ner det gångna året och bedyrade att så mycket som han lärt sig under sitt år som president har han inte tidigare lärt sig under hela sitt vuxna liv.

 

– Jag tycker det ska bli intressant att få leda klubben under ett år och tror mig ha en del att tillföra, sa den tillträdande presidenten Johnny Norén.

 

Två nya medlemmar, Martin Kratz och Conny Karlsson, välkomnades, vid mötet, in i klubben.

Lejontrampet 2014

Familjefesten i stadsparken, som var avslut på årets lotteri för Världens Barn, gladde många barn som där fick tillfälle att åka häst och äta korv. Föräldrar och barn hade också möjlighet att testa kunskaperna i en tipspromenad runt Ingsbergssjön. Trots ett gäckande väder var det många som tog chansen. Glädjande många Lionsmedlemmar deltog också i festen.

 

–För klubbens räkning vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla lottköpare och de annonsörer som varit med och sponsrat lotteriet. Vi tror att lotteriet kommer att inbringa cirka 40 000 kronor till nytta för Världens Barn, säger Lars Landbring, som deltagit i arbetet med årets aktivitet

 

Dragningslista i Lions Club i Nässjös lotteri för Världens Barn

 

Kommunen river isbanan

Nässjö kommun har bestämt sig för att riva den konstfrusna isbanan i stadsparken. Isbanan som kom till genom ett initiativ av Lions Club i Nässjö. Ett stort antal företag och nässjöbor bidrog till satsningen, som invigdes år 2001. Den totala budgeten för projektet låg kring 1,5 miljon kronor. Nässjöklubben tilldelades Lionskronan, högsta utmärkelsen för en Lionsklubb i Sverige för den här aktiviteten.

– Vi kan inte göra så mycket men nedläggningen kan ju påverka Lions möjligheter att i framtiden engagera egna medlemmar och sponsorer för liknande projekt, konstaterar Raoul Eriksson, president i Nässjöklubben-

 

 

 

LP Raoul Eriksson hyllar Rune Sörmander som aldrig missat ett klubbmöte. Foto: Lars Landbring

Program för sommarteatern i Stadsparken 2014

5 juli

Kejsarens nya kläder

12 juli

Askungen

19 juli

Djungelboken

26 juli

Bumbibjörnarna

 

Två föreställningar visas varje lördag - klockan 12:00 och klockan 14:00. Fritt inträde!